Posted on Leave a comment

Tài khoản Account khác gì với Ứng dụng App trên Ledger Nano

Ledger Live cho phép bạn quản lý nhiều tài sản tiền điện tử khác nhau bằng một thiết bị Ledger duy nhất. Tìm hiểu sự khác biệt giữa ứng dụng và tài khoản để giúp việc quản lý tiền điện tử của bạn dễ dàng hơn. Ứng dụng App dùng để quản lý các loại…

Read more

Posted on Leave a comment

Update firmware phần mềm cho Ledger Nano S

Ledger khuyên bạn nên luôn thực hiện cập nhật firmware trước khi bắt đầu sử dụng thiết bị của mình. Khi bạn ở trong phần Trình quản lý “Manager” trong Ledger Live, sẽ có một thông báo trong thanh màu trắng, ngay phía trên danh mục Ứng dụng nếu có bản cập nhật chương trình…

Read more