Posted on Leave a comment

Update firmware phần mềm cho Ledger Nano S

Ledger khuyên bạn nên luôn thực hiện cập nhật firmware trước khi bắt đầu sử dụng thiết bị của mình. Khi bạn ở trong phần Trình quản lý “Manager” trong Ledger Live, sẽ có một thông báo trong thanh màu trắng, ngay phía trên danh mục Ứng dụng nếu có bản cập nhật chương trình…

Read more